Underhållsplan
En smart planering

Tydlig och överskådlig underhållsplan för er fastighet

Ta hand om din fastighet! Alla fastigheter är unika och underhållsplanen skräddarsys till just er fastighet. Kontakta oss så berättar vi mer.

Fastighetens status
En Underhållsplan ger er en tydlig och överskådlig bild över fastighetens skick.
Proaktivt arbete
Genom att åskådliggöra kommande renoveringsbehov minskas risken för dyra och akuta åtgärder.
Håll nere kostnaderna
Med planering av kommande renoveringar kan onödiga kostnader undvikas.
Ordning och reda för framtiden

En underhållsplan ger er trygghet och kontroll

Lägre kostnader
Minska akuta behov av underhåll och renoveringar.
Säkerställ fastighetens livslängd
Med planerat underhåll säkerställs fastighetens livslängd.
Ökat värde av fastigheten
Bevara eller till och med öka fastighetens värde över tid.
Jämnare kostnadsnivå
Spara tid och pengar genom att samordna underhållsåtgärder
Miljövänligare
Lägre miljöpåverkan genom att integrera energibesparande åtgärder.
Bättre kontroll
Ni får bättre kontroll över er fastighet med årliga uppdateringar och avstämningar.
Image link
Fasadrenoveringar
Takomläggning
Relining eller stambyte
Fönsterbyte-/renovering
Gårdsrenovering
Byte av undercentral
Solceller/-paneler
Laddstolpar
Prata med en förvaltare
Prata med en förvaltare
Vi diskuterar mer än gärna er fastighet.

Låt oss säkra upp er fastighet för framtiden och få en bra bild över kommande kostnader.

Kontakta oss
Prata med en förvaltare

Ring oss idag!

Tel: 0765-105 105