solpaneler Förvaltarna
Vi är med hela vägen

Tydlig och aktuell rådgivning

Ta hand om din fastighet och dess värde, vi är stöttar er med rådgivning inom Teknik, Miljö och Energi.

Fastighetsteknik
Vi kan det här med Värme, Ventilation, Undercentraler samt Drift- och Underhåll
Energi
Effektivt energiutnyttjande, vilka åtgärder är bäst för just er fastighet?
Miljö
Rådgivning gällande sophantering, lukt, fukt och inomhusklimat.
Rådgivning inför framtiden

Förvaltarna ger er råd gällande er fastighet

Lägre kostnader och miljöpåverkan
Minskad energianvändning genom ny och effektivare värmeåtervinning
Säkerställ fastighetens hållbarhet och livslängd
Med en bra och tydlig underhållsplan kan fastighetens livslängd säkerställas genom planerade underhållsinsatser.
Ökat värdet på fastigheten
För att fastigheten ska bevara och även öka sitt värde krävs att underhåll och renoveringar utförs, ni som fastighetsägare behöver tänka långsiktigt.
Jämnare kostnadsnivå
Spara tid och pengar genom att samordna underhållsåtgärder
Miljövänligare
Lägre miljöpåverkan genom att integrera energibesparande åtgärder. Kan värmeåtervinning sker i er fastighet, vad har era fönster för U-värde, kan solpaneler vara något för er?
Bättre kontroll på fastigheten
Ta hjälp av en professionell fastighetsförvaltare med bred teknisk kompetens och erfarenhet.
Image link
Värmeåtervinning
Tilläggsisolering
Fönsterbyte-/renovering
Byte av undercentral
Solceller/-paneler
Underhållsplan