Tjänster
Det här kan vi...

Hållbar fastighetsförvaltning

Vår ambition är att skapa ett långsiktigt och nära samarbete med våra kunder.

Fastighetsförvaltning
Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning handlar om att behålla fastigheten i ekonomiskt och tekniskt bra skick. Vi har lång erfarenhet och hög kompetens inom förvaltning och våra fastighetstjänster ger er som fastighetsägare trygghet och kunskap.

Underhållsplan
Underhållsplan

Underhållsplaner är ett måste för er bostadsrättsförening och fastighetsägare. Vi ger er en tydlig och detaljerad bild över er fastighet och vilka renoveringsbehov/-kostnader som kommer under de nästkommande 30 åren.

Fastighetsskötsel
Fastighetsskötsel

Löpande drift och fastighetsskötsel är ett måste för att behålla fastigheten i bra skick. Våra samarbetspartners är dem bästa inom branschen. Regelbunden rondering av fastigheten upptäcks mindre fastighetsrelaterade problem tidigt.

Skadehantering
Skadehantering

Tyvärr uppkommer skador av känd eller okänd natur, vi hjälper er med inledande undersökning, framtagande av åtgärdsförslag och handläggning med försäkringsbolag.

Besiktning
Besiktning

Inom fastigheten krävs besiktningar i alla dess former. Vid avflyttning, renovering och ombyggnation, Myndighetsbesiktningar såsom OVK, hissbesiktning, lekplatsbesiktning m.m.

Ekonomisk Förvaltning
Ekonomisk Förvaltning

För att ha en ekonomiskt välmående fastighet och förening gäller det att ha kontroll på ekonomin. Vi samarbetar som alltid endast med tillförlitliga och bra partners gällande Ekonomisk förvaltning.

Utredningar
Utredningar

Vi kan genomföra alla möjliga typer av nödvändiga utredningar inom er fastighet. Allt från läckande tak, innergårdar, och garage till statusutredning av balkonger, behov av laddstolpar, status inför kommande stambyte eller relining.

Fastighetsjurist
Fastighetsjurist

Vår samarbetspartner är erfaren fastighetsjurist för er bostadsrättsförenings styrelse eller för ert fastighetsbolag. Expert på juridiska frågor som dyker upp i din vardag som fastighetsägare eller styrelsemedlem i bostadsrättsföreningen.

Rådgivning
Rådgivning

Vi har lång erfarenhet gällande förvaltning av fastigheter och vi vet vilka frågeställningar ni som fastighetsägare kan hamna inför. Vi tillhandahåller rådgivning till styrelser i bostadsrättsförening och till fastighetsbolag.

Best selling author
Get Essentials today and start building next-generation websites.
Best selling author
Get Essentials today and start building next-generation websites.
Best selling author
Get Essentials today and start building next-generation websites.