Ekonomisk avstämning Förvaltarna
Vi tar hand om er fastighet och

Ekonomisk Förvaltning

Vi har rätt Ekonomiska förvaltare för er

Vår Ekonomiska förvaltare kan sin sak.

Ekonomisk förvaltning

Vi tar hand om det löpande ekonomiarbetet, vilket innebär bokföring, inkasserar avgifter och hyror. Attest av leverantörfakturor utför förvaltaren eller kassör i styrelsen via ett elektroniskt fakturahanteringssystem. Med hjälp av ett inlogg på webbportal får ni som kund tillgång till ett antal intressanta rapporter, såsom resultat- och balansrapport inför sammanträden/styrelsemöten. Den ekonomiska förvaltningen handlägger även överlåtelsen samt panter inför lägenhetsbyten i föreningen.

Samarbetspartner

Castor Förvaltarna
Ekonomisk förvaltning
Fastighetsförvaltning
Fastighetsförvaltning
Kontakta din Ekonomiska förvaltare

Ring oss idag!

Tel: 0765-105 105