Besiktning Projektledarna
Kompetens och lång erfarenhet

Besiktning

Vårt arbetssätt är noggrant och effektivt

Besiktning
Vi erbjuder

Besiktningar inom er fastighet

Som besiktningsman har vi till uppgift att på objektiva grunder undersöka och bedöma kontraktsenligheten i entreprenaden eller därav. Vi som besiktningsmän har därmed ett stort ansvar som kräver såväl teknisk och juridisk kompetens, erfarenhet och omdöme i samband med besiktning. Vi har många års erfarenhet som bygg- och projektledare i små och stora entreprenader i samband med:

Lägenhetsbesiktning
Lokalbesiktning
Lokalrenoveringar
Kontakta oss
Vi följer upp era...

Myndighetskrav

Vi kontrollerar vilka myndighetskrav inom er fastighet som är uppfyllda och säkerställer att dessa blir besiktade och åtgärdade.

OVK, Obligatorisk Ventilationskontroll
Hissbesiktning
Skyddsrumskontroll
SBA, Systematiskt Brandskyddsarbete
Lekplatsbesiktning
Kontakta oss
Fastighetsskötsel
Kontakta våra kompetenta förvaltare

Ring oss idag!

Tel: 0765-105 105