Arkitekt ritning
Med fastigheten i fokus

Professionella och sakkunniga utredningar

Läckage på gård/garage, uppvärmning, solceller och er fastighets kommande renoveringsbehov.

Byggprojekt
Förstudie inför renovering eller planerat underhåll

Ni får ett beslutsunderlag med åtgärder och en kostnadskalkyl för ert byggprojektet.

Bygga lägenhet av utrymme på råvind eller lokal
Med lång erfarenhet och en helhetssyn når vi ett gemensamt mål.
Fasader
kommande renoveringsbehov eller utredning av uppkomna fasadskador.
Stambyte
kontroll av befintliga stammar och tätskikt, eventuell ändring av stamlägen och planlösning samt anpassning till nya krav inför kommande stambyte/-renovering.
Läckage (gårdsbjälklag, tak, källare)
Fuktutredning, läckagesökning samt åtgärdsförslag Solceller behov, placering och driftsekonomi.
Energiutredning (Solceller, laddstolpar, värmesystem och energioptimering)
Solceller behov, placering och driftsekonomi.
Kostnadsfri konsultation