Konstruktör
Ni kan vara trygga

Skadehantering

Vi administrerar er skadehantering

När olyckan är framme...

Rätt hantering vid skada i er fastighet

Vi har effektiva processer vid skadehantering

Skadehantering
Fastighetsförvaltning
Fastighetsskötsel

Skadehantering

Vi gör en första bedömning av uppkommen skada och hjälper fastighetsägaren med rätt steg av åtgärder. Trygg kommunikation med boende, fastighetsägare och försäkringsbolag.

Bostadsrättsförening

Vi hjälper er Brf / bostadsrättsförening i samband med skada i er fastighet.

Fastighetsbolag

Vi hjälper er som fastighetsbolag med skadehantering i er fastighet.

Tekniskt sakkunniga

Vid återställande efter skada har vi tekniskt sakkunniga som säkerställer och kontrollerar entreprenörens utförande.

Bostadsrättsförening

Vi hjälper er som Brf / bostadsrättsförening med teknisk sakkunnig i samband med återställande av tidigare skada.

Fastighetsbolag

Vi hjälper ert fastighetsbolag med teknisk sakkunnig i samband med återställande av tidigare skada.