Bostadsrättsförening
Vi förvaltar er

Bostadsrättsförening

Bra att veta
Låt oss förvalta er bostadsrättsförening
Vi har en hållbar plan för er Brf
Vad kan vi göra för er Bostadsrättsförening?

Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning handlar om att behålla fastigheten i ekonomiskt och tekniskt bra skick. Vi har lång erfarenhet och hög kompetens inom förvaltning och våra fastighetstjänster ger er som fastighetsägare och bostadsrättsförening trygghet och kunskap. Våra förvaltare är aktiva och tekniskt kunniga.

Fastighetsskötsel

Fastighetsskötsel och den dagliga drift är ett måste för att behålla fastigheten i bra skick. En förutsättning för nöjda hyresgäster/medlemmar är en väl fungerande fastighet med aktiv tillsyn och skötsel. Regelbunden fastighetstillsyn av tekniker är en nödvändighet för alla fastighetsägare. En professionell genomgång av fastigheten behövs för att upptäcka eventuella avvikelser i installationer och i gemensamma utrymmen. En avvikelse kan vara att varmvattentemperaturen är felaktig till att en soffa står i trapphuset eller att hissen saknar belysning. Det finns olika nivåer på fel och avvikelser, men det grundläggande måste upptäckas i god tid av fastighetstekniker vid ronderingstillfället.

Drift och skötsel

Genom regelbunden rondering av fastigheten upptäcks mindre fastighetsrelaterade problem tidigt och genom snabbt åtgärdande blir detta aldrig till något stort problem för er som fastighetsägare. En viktig del med fastighetsskötsel är upplevelsen av att bo i en välskött förening där medlemmar/hyresgäster trivs i och vidhåller värdet på deras bostäder.

Besiktningar

Inom fastigheten krävs besiktningar i alla dess former. Vid avflyttning, renovering och ombyggnation, Myndighetsbesiktningar såsom OVK, hissbesiktning, lekplatsbesiktning m.m.

Entreprenadbesiktning sker via samarbetspartners 

Vanliga frågor
Vad är det för skillnad på fastighetsförvaltning och fastighetsskötsel?
Fastighetsförvaltning handlar om att behålla fastigheten i ekonomiskt och även i tekniskt bra skick. Vi har lång erfarenhet och kompetens inom förvaltning och vi har som ambition att ge er som fastighetsägare trygghet och den kunskap vi besitter via bra kommunikation och gott samarbete.
Hur kan vi sänka driftskostnaden för vår fastighet?
Vi har lång erfarenhet av effektivisering av fastighetsdrift, optimering av värmesystem och revidering av befintliga avtal.

Läs mer om Utredningar

Vi är en liten Bostadsrättsförening, behöver vi en fastighetsförvaltare?
Storleken har ingen betydelse, samma typ av frågeställningar och problem är dem samma, oavsett föreningens storlek. Våra avtal skräddarsys för er förening.