Fastighetsbolag Förvaltarna
Förvaltning av era fastigheter

Fastighetsbolag

Bra att veta
Ett Fastighetsbolag i toppskick
Vi har tjänsterna för ert Fastighetsbolag
Vad kan vi göra för ert Fastighetsbolag?

Kommersiella fastigheter, Logistik, kontor och handelsytor

Förvaltningen av ytor som ni besitter kan vara av många olika typer. Oftast är det större öppna ytor i kombination med mindre samtalsrum, mötesrum, låsta utrymmen med högre säkerhet, omklädningsrum etc. Stor variation på lokalen ställer höga krav på inomhusmiljö och en lyhörd förvaltning för att lokalhyresgästen skall trivas i sin lokalyta. De hyr en yta som är en viktig parameter i lokahyresgästen produktion som de vill lägga fokus på. Allt för ofta lägger de energi på lokalens avvikelser och börjar ställa krav på hyresreduktioner p.g.a. avvikelser i kontraktet. Vi är pusselbiten för att ni inte skall hamna i situationer som dessa med era lokalhyresgäster. En närvaro inte längre än ett telefonsamtal ger er snabb kontakt. Vi har den servicenivå idag som vi själva saknade när vi satt som beställare. Vi vet vad det innebär att få den snabba responsen när man bäst behöver den.

Samhällsfastigheter, LSS och Serviceboende

Vi arbetar nära er som kund vilket ger en bättre relation med förvaltaren som får god närvaro till objektet. Vi kan föra dialog med lokalhyresgäst och fastighetsägaren på ett korrekt och kommunikativt sätt. God kännedom ger korta ledtider i beslut och i slutändan snabbare åtgärd av behov och efterfrågan.
Vi har erfarenheten av kraven på ytorna vad gäller SOS-larm, brandkrav samt andra myndighetskrav som gäller i klassade lokalytor.

Interimsuppdrag

Vi åtar oss interimsuppdrag på kortare samt längre uppdrag och kan med kort varsel åta oss uppdrag inom ett brett spektrum inom förvaltningssegmentet olika fastighetstyper. Vi har erfarenhet av interimsuppdrag när det gäller LSS-boende, äldreboende, Brf uppdrag, samfällighetsföreningar, kontor, handel samt logistikfastigheter. Samtliga verksamheter har sina specifika förutsättningar och myndighetskrav som vi har god insyn samt lång erfarenhet av. Oavsett var i tiden ni befinner er i fastighetens livscykel är vi en naturlig samarbetspartner för både framtida underhållsförslag samt det löpande förvaltningsarbetet. Under interimsuppdraget får ni del av samtliga av våra kontrakterade partners för att kunna vara på plats vid både akuta situationer men även vid enklare behov av avhjälpande åtgärder.

DD / TEDD- Technical Enviromental Due Dilligence

Genomgång av objekt på plats inför förvärv av logistikfastighet, kontors- eller annan byggnad. Vi axlar alla discipliner vid en DD och samtliga byggnader som avses inför förvärvet hanteras med en Red flag Report och sedan en fullständig slutlig rapport. Bistår med tillkommande arbete samt svarsrapportering vid Q&A.